Pozvánka na jednání řádné valné hromady 25.6.2020 | 22. 5. 2020

Představenstvo Společnosti si dovoluje tímto pozvat akcionáře Společnosti s akciemi na jméno na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 25. 6. 2020 v 9:00 hod. v sídle společnosti na adrese Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, v zasedací místnosti.

Přečíst novinku »

Pozvánka na valnou hromadu 21.6.2019 | 21. 5. 2019

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti

Přečíst novinku »

Pozvánka na valnou hromadu 22.6.2018 | 21. 5. 2018

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti
Strojírny Prostějov, a.s., IČ: 46900331, se sídlem Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 830 (dále jen „Společnost“)

Přečíst novinku »