Další dozorové audity splněny

20. 5. 2022

Dne 6.-7.5.2022 proběhly dozorové audity podle norem EN ISO 9001 Systém managementu kvality a EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií od společnosti DNV, jež potvrdily plnění jejich normativních požadavků a prodloužily tak platnost stávajících certifikací.