Dozorové audity svařování potvrdily naši pevnou pozici v této oblasti

22. 4. 2022

Dne 5.4.2022 proběhly dozorové audity plnění požadavků normy EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, normy EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí část 1 Požadavky na posouzení shody a část 2 Technické požadavky a normy EN 15085 Svařování železničních kolejových vozidel od společnosti DVS ZERT GmbH. Výsledkem auditů bylo prodloužení jejich platností. Audit dle EN 1090-2 kromě plnění požadavků na tavné svařování rovněž ověřil zabezpečení procesu tepelného dělení a procesu povrchových úprav.