Kvalita

Cílem společnosti je vytváření trvale rostoucí spokojenosti zákazníků s komplexností a pružností poskytovaných služeb a kvalitou vyráběných výrobků.

To je důvodem, proč spolupracujeme s uznávanými certifikačními organizacemi a opakovaně prokazujeme shodu výrobků či systému řízení kvality s požadavky příslušných norem.

Základem dlouhodobě dosahované kvality produktů jsou vždy pozitivně motivovaní a kvalifikovaní lidé s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi nebo výcvikem.  Dalším neméně důležitým předpokladem neustálého zlepšování je využívání zavedeného informačního systému všemi úrovněmi řízení výroby.  Důraz klademe na sledování průběhu zakázky, dohledatelnost použitých materiálů a vykázaných činností a řízení neshod včetně jejich prevence.

Po celou dobu realizace zakázky je samozřejmostí maximální komunikace se zákazníkem.  

 

Certifikace vydaná DNV GL:

 • ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality
 • EN ISO 3834 – 2:2006 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost

Certifikace vydaná TÜV SÜD Industrie  Service GmbH:

 • Konformität mit der Bauart (Modul C2) nach Richtlinie 2014/68/EU

Certifikace vydané GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH:

 • EN 1090-1:2009 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (třída provedení EXC3 podle EN 1090-2)
 • Zákaznický certikát vystavený firmou Putzmeister
 • DIN EN 15085-2 Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí – Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování (certifikační úroveň CL1    , metody 135 a 136; skupina základních materiálů 1.1 a 1.2)   

Kvalifikované postupy svařování:

 • ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – (DVS 1702) Zkouška postupu svařování 

Kvalifikace svářečského personálu:

 • EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Ocel

Kvalifikace vyššího svářečského personálu:

 • International Welding Engineer (IWE) dle pravidel IAB-252-07

Kvalifikace kontrolního personálu:

Certifikace v oboru defektoskopie dle ČSN EN 473:2009 a ISO 9712:2005

 • UT level 2
 • MT level 2
 • VT level 2

Vizuální kontrola svarů dle ČSN EN ISO 17637