Kvalita

Cílem společnosti je vytváření trvale rostoucí spokojenosti zákazníků s komplexností a pružností poskytovaných služeb a kvalitou vyráběných výrobků.

To je důvodem, proč spolupracujeme s uznávanými certifikačními organizacemi a opakovaně prokazujeme shodu výrobků či systému řízení kvality s požadavky příslušných norem.

Základem dlouhodobě dosahované kvality produktů jsou vždy pozitivně motivovaní a kvalifikovaní lidé s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi nebo výcvikem.  Dalším neméně důležitým předpokladem neustálého zlepšování je využívání zavedeného informačního systému všemi úrovněmi řízení výroby.  Důraz klademe na sledování průběhu zakázky, dohledatelnost použitých materiálů a vykázaných činností a řízení neshod včetně jejich prevence.

Po celou dobu realizace zakázky je samozřejmostí maximální komunikace se zákazníkem.  

SYSTÉM KONTROLY KVALITY

 • Systém řízení kvality je certifikován dle ISO 9001 společností DNV Business Assurance,
 • Systém energetického managementu dle ISO 50001 certifikován společností DNV Business Assurance
 • Požadavky na kvalitu svařování jsou certifikovány podle ISO 3834–2 společností GSI SLV Berlin Brandenburg,
 • Svařování kolejových vozidel je certifikováno dle EN 15085-2 třída CL1 od GSI SLV Berlin Brandenburg,
 • Provedení konstrukčních ocelových dílů je certifikováno podle EN 1090 třídy EXC3 od GSI SLV Berlin Brandenburg,
 • Systém energetického managementu je certifikován dle ISO 50001 společností DNV Business Assurance.
 • Materiály S235, S355, vysokopevnostní konstrukční oceli do tříd S960QL1 a Nerezová ocel 1.4301
 • Svářečský dozor dle ISO 14731 (2x IWE)
 • Zkouška ultrazvukem UT (1x úroveň 2)
 • Vizuální kontrola VT (2x úroveň 2)
 • Magnetická zkouška MT (2x úroveň 2)
 • Penetrační zkouška PT (1x úroveň 2)