Společnost

Rekonstrukce a modernizace výrobního areálu Strojíren Prostějov, a. s. 

 

Předmětem projektu je zavedení několika opatření přispívajích k trvalé úspoře konečné spotřeby energie výrobní společnosti Strojíren Prostějov, a. s. a ke snížení produkce CO2, a to zateplení obvodového pláště a střech, výměna výplní otvorů, modernizace otopné soustavy včetně instalace nových kotlů a nízkoteplotních infrazářičů, modernizace osvětlení, filtrace vzduchu, instalace fotovoltaiky a využití odpadního tepla z kompresorů z tryskacího boxu v provozu odmašťovny.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu Úspory energie OPPIK. 

 

Strojírny Prostějov, a.s.

Společnost STROJÍRNY PROSTĚJOV, a.s. se specializuje na zakázkovou výrobu technologicky náročných svařovaných ocelových konstrukcí
a svařovaných dílců pro obráběcí, stavební a dopravní stroje. Výrobní činnost společnosti má zakázkový charakter založený na výrobě podle technické dokumentace dodané zákazníkem.

Více jak 95% podílu její produkce představují zakázky pro německý a švýcarský trh, založené na dlouhodobé spolupráci.

Jsme dodavatelem středně velkých sérií výrobků i kusového množství.

 

 

Picture

Původní výrobní kapacity včetně administrativních a ostatních provozních budov byly postupně budovány od roku 1952 jako organizační součást Prefa Brno, Keramos Praha, Stavební stroje Zličín a STAST Brno.

1952
Picture

Do roku 1989 byla těžištěm výrobního programu výroba formovací techniky převážně pro velkoplošné panely.

1989
Picture

Jako samostatný subjekt byla z původního závodu 07 STAST Brno společnost pod názvem Strojírenský podnik, s. p. vyčleněna na konci roku 1990.

1990
Picture

V letech 1989 – 1992 se těžiště výroby v souvislosti se změnami společenských priorit v oblasti stavebnictví přesouvá od formovací techniky do oblasti strojírenské výroby.

1989 – 1992
Picture

V současné právní formě a se stávajícím výrobním programem působí společnost od května roku 1992, tehdy ještě jako Strojírenský podnik. Pod současným názvem jako Strojírny Prostějov, a.s. funguje od července 1993.

1993
Picture

Vstup nových vlastníků.

2012
Picture

Investice do výrobního zařízení.

2013 - 2016
Picture

Zahájena rekonstrukce výrobních hal.

2017
Picture

Dokončena rekonstrukce výrobních hal s využitím dotačního programu - zateplení hal, nové světlíky, nové vytápění, nová filtrace vzduchu.

2018
Picture

Implementace nového informačního systému a přechod do verze IFS 9.0.

2019
Picture

Díky zateplení budov a dalším opatřením jsme získali energetický audit - systém energetického managementu je certifikován dle ISO 50001 společností DNV Business Assurance.

2020
Picture

Zvládnutí epidemie COVID díky nasazení všech zaměstnanců společnosti.

2021
Picture

Navyšování kapacit a rozšiřování výrobního portfolia.

2022