Stavební stroje

Stavební stroje

  • Především ramena a jejich příslušenství, podvozky, opěrné mechanismy, teleskopicky výsuvná ramena, radlice atd.
  • Díly dodávané v jednotkách až desítkách kusů měsíčně
  • Pevnostně namáhané s předepsanými kontrolními postupy s využitím ultrazvuku, případně rentgenu
  • Standardní nízkolegované i vysocelegované oceli do třídy STE 960
  • Finální opracování
  • Důležitým parametrem je vizuální vnější dojem výrobku
  • Povrchová úprava před finálním lakem, případně s finálním lakem
  • Dodávky „just in time“ do montážní linky