Technologické možnosti

Technologické možnosti

Technologie

 • Návrh technologie svařování, především s ohledem na deformace a vnitřní napětí svarku 
 • Návrh způsobu minimalizace vnitřního pnutí s cílem zajistit dlouhodobou rozměrovou stabilitu výrobku
 • Optimalizace konstrukčního návrhu svarku vzhledem k technologii svařování s cílem cenové optimalizace
 • Návrh způsobu a metodiky zkoušek svarků

Dělení materiálu

 • 3× strojní pila (profily s rozměry max. 250 mm × 250 mm)
 • 2× CNC pálicí stroj RUR 3500 (plechy tloušťky 10 mm až 200 mm maximální rozměr tabule plechu 3 000 mm × 12 000 mm)
 • Pálení plechů 4 – 15 mm zabezpečujeme na laseru u smluvních partnerů v okruhu do 20 km

Rovnání plechů

 • průběžná rovnačka (tloušťka plechu 6 mm až 12 mm dle jakosti materiálu, maximální rozměr tabule 3 400 mm × 10 000 mm

Tryskání

 • průběžný tryskač (rozměr komory 450 mm × 1 500 mm, maximální délka tryskaného dílu 10 000 mm)
 • tryskací box s kolejovou dráhou (nosnost kolejového vozu 10 000 kg, rozměry boxu d × š × v: 12 000 mm × 6 000 mm × 4 000 mm)

Ohýbání

 • CNC ohraňovací lis ESPECTO 250 (šířka 3000 mm, přítlačná síla 225 tun)
 • CNC ohraňovací lis SAFAN (šířka 4 000 mm, přítlačná síla 250 tun)

Zkružování

 • Zkružovačka do šířky 2000 mm při tloušťce do 10 mm.
 • V případě požadavků na rozměrnější či silnější díly zabezpečováno v kooperaci do 20 km

Hoblování

 • 1× portálová hoblovka (maximální rozměr obrobku 1 250 mm× 1 200 mm × 8 000 mm)

Svařování

Svařování konstrukcí a dílců z nízkouhlíkových, jemnozrnných a vysokopevných ocelí až do jakosti S960 s aplikací předehřevu, případně dohřevu dle normy DIN 18800-7 a dle ČSN EN 1090-1:2009. 

 • Svařování tlakových nádob dle směrnice PED 97/23/EG pro konkrétní aplikace
 • Svařování dílů železničních vozidel dle certifikátu DIN EN 15085-2
 • Svařování dílů z plechů zpravidla silnějších než 4 mm

Navrhneme nejvhodnější postup svařování a vypracujeme WPS, případně kvalifikujeme WPQR.

 • 20× svářečka Fronius TPS 5000
 • svářečky Lorch
 • maximální rozměr svarku 2m × 3m × 10m
 • maximální hmotnost svarku 10 tun při délce do 6 m a 13 tun při délce nad 6 m
 • kvalifikované postupy svařování každoročně ověřujeme pracovní zkouškou podle DVS 1702

Stavba svarků – zámečnictví

Sestavování svarků bez přípravků, s využitím jednoduchých i sofistikovaných přípravků pro sériovou výrobu.
Využívání zámečnických pracovišť s rozměrnými montážními deskami, polohovadly i s využitím volných ploch.

Defektoskopie

 • vizuální, magnetické, kapilární, ultrazvukové nebo rentgenové zkoušky svarů
 • tlakové zkoušky stlačeným vzduchem (zkušební tlakem až 15 bar)
 • kontrola těsnosti napuštěním nádoby vodou do objemu 2 m³

Tepelné zpracování

 • Elektrická odporová pec pro žíhání na odstranění vnitřního pnutí (maximální rozměr svarku 2 100 mm × 900 mm × 450 mm)
 • Žíhání pro odstranění vnitřního pnutí u větších dílů zabezpečujeme u smluvních partnerů v okruhu 20 km, včetně možnosti zabezpečení atypických žíhacích diagramů

Vrtání, vyvrtávání a frézování

Maximální hmotnost obrobku 10 000 kg. Maximální rozměr obrobku 2 000 × 2 000 × 8 000 mm.

 • vodorovná vyvrtávačka Fermat WFT 13 CNC (s otočným stolem; max. rozjezd v osách xyz  5 000 mm × 2 500 mm × 1 700 mm)
 • vodorovná vyvrtávačka TOS WHN 13.8C (s otočným stolem; max. rozjezd v osách xyz  3 500 mm × 2 000 mm × 800 mm)
 • vodorovná vyvrtávačka TOS WD 130 (maximální rozjezd v osách xyz:  8 000 mm × 1 800 mm × 400 mm)
 • vodorovná vyvrtávačka Fermat TK 6511 (s otočným stolem;  max. rozjezd v osách xyz  2 500 mm × 1 500 mm × 550 mm)
 • vodorovná vyvrtávačka TOS WH 10 NC (s otočným stolem; max. rozjezd v osách xyz  1 500 mm × 1 500 mm × 550 mm)
 • vodorovná vyvrtávačka WFT 11 CNC (s otočným stolem 1400 x 1600 mm, max. rozjezd v osách xyz 3000 mm  ×  1700 mm  × 1250 mm)
 • horizontální vyvrtávačka WRD 130Q s deskovým polem, maximální rozjezd v osách 9 000 x 3 000 x 1 700 mm – od IV./2014

Soustružení

 • 3× univerzální hrotový soustruh (maximální rozměr obrobku:  Ø250 mm × 2 000 mm)

Rozměrová kontrola a měření

 • Svarky 2m × 3m × 10m  přesnost 1mm
 • Opracování délkové míry do 2m přesnost 0,05mm
 • Otvory do 500mm přesnost 0,01mm
 • Geometrie dílů – možnost 3D měření přesnost 0,02mm

Povrchové úpravy

 • Odmašťovací a lakovací box s ručně ovládanou závěsnou drážkou  (nosnost závěsu 250 kg)
 • Odmašťovací a lakovací box s kolejovou dráhou (rozměry boxu d × š × v: 12 000 mm × 6 000 mm x 4000 mm nosnost kolejového vozu 10 tun)