Tvorba výkresové dokumentace

Tvorba výkresové dokumentace

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni vytvořit na základě klientem předloženého 3D modelu 2D výkresovou dokumentaci, rozpracovanou do jednotlivých výrobních fází. 

Podle výrobních výkresů odlitků či sestavných výkresů zákazníka rovněž zajistíme výrobní výkresy pro výrobu svarků.